20 grudnia 2016

Regulamin

Postanowienia ogólne 

 1. Gra w Exitmania Escape Room Rzeszów odbywa się w jednym z dostępnych pokoi.
 2. Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Exitmania Escape Room Rzeszów.
 3. W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy.
 4. Gra w pokoju trwa 50 minut. Należy jednak zarezerwować sobie ok 70 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
 5. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Exitmania Escape Room Rzeszów mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Exitmania Escape Room Rzeszów przed rozpoczęciem zabawy.
 2. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Exitmania Escape Room Rzeszów pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 3. Exitmania Escape Room Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

Płatność

 1. Płatności w Exitmania Escape Room Rzeszów dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, lub Voucherem Prezentowym.
 2. Koszt gry zgodnie z cennikiem zamieszczonym na naszej stronie internetowej.
 3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

Vouchery

 1. Voucher uprawnia do pojedynczej wizyty w wybranym przez klienta pokoju po uprzedniej jego rezerwacji.
 2. Tylko pierwsza osoba okazująca voucher z unikalnym numerem może go zrealizować. Wszelkie późniejsze próby realizacji vouchera nie będą respektowane.
 3. Vouchera nie można wymieniać na gotówkę.
 4. Informacje na temat możliwości zamówienia voucherów znajdują się na tej stronie.
Twitter
ExitMania_PL na Twitterze
Najnowsze Tweet: Pamiętasz, od kiedy korzystasz z Twittera? Ja tak! #MojeTwitteroweUrodziny https://t.co/iqqLkWqp7L
ExitMania_PL podąża 186 ludzie